2019 Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Gorzyce i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/026/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Strumień i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/023/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Wilkowice i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/024/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/022/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Wilamowice i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/025/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Lipowa i jej jednostek organizacyjnych EO/EE/020/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Krzyżanowice i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/019/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/018/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Brenna i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/016/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Ustroń i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/017/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Polanka Wielka i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/015/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zator i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/014/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Porąbka i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/013/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Miasta Cieszyn i jego jednostek organizacyjnych EO/EG/012/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów PDPS EO/EG/009/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych EO/EG/010/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Andrychów i jej jednostek organizacyjnych EO/EG/011/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Wisła EO/EG/002/2019

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Jasienica EO/EG/001/2019