Start
17-10-2012
Prawo wyboru sprzedawcy (TPA)

Obecnie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, w tym  gospodarstwa domowe, posiadają prawo do korzystania z tzw. zasady TPA -Third Part Access, a więc w praktyce do zakupu energii poza dotychczasowymi dostawcami. Sytuacja... Więcej

12-11-2012
Wynagrodzenie od sukcesu

Nasze wynagrodzenie jest związane wyłącznie z osiągniętymi przez Klienta korzyściami. Ustalane jest jako procent  od uzyskanych oszczędności, osiągniętych w wyniku redukcji kosztów zakupu energii elektrycznej. Więcej

10-10-2012
Organizujemy grupy zakupowe

Grupa zakupowa poprzez wspólne działanie, zgrupowanie wolumenów zapotrzebowania (agregacja profili odbiorczych) osiąga oszczędności dzięki zwiększeniu swej siły nabywczej w stosunku do sprzedawcy energii. Więcej

8 MLN zł oszczędności dla Górnośląskiego Związku Mertopolitalnego

Spółka Tauron dostarczy ponad 191 GWh energii elektrycznej do 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych spółek i instytucji. Przeprowadzająca w imieniu całej grupy przetarg gmina Świętochłowice wskazała dziś najkorzystniejszą ofertę. Oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu wynoszą blisko 8 mln złotych.

Przetarg został przygotowany i przeprowadzony przy współudziale Energia Optimum Sp. z o.o.

Więcej